Igualtat

Segons la Llei orgànica 3/2007 d’igualtat efectiva entre dones i homes, un pla d’igualtat és «un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar una diagnosi de situació, tendents a aconseguir en l’organització la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe».
Tot i que l’associació estigui formada per persones jurídiques i que l’estructura de l ‘organització sigui actualment molt reduïda, es planteja el disseny del pla d’igualtat com a un dels eixos fonamentals ja que pertoca de manera directa a la missió de la nostra entitat: la inclusió social.


Per això juntament amb l’objectiu de la promoció de la igualtat de gènere al si de l’organització, aquest pla tracta de donar resposta a una sèrie de necessitats identificades en matèria de igualtat de gènere, com són:

  • El lideratge efectiu del pla a través de la implicació, decidida i convençuda de la junta directiva.
  • La revisió dels models organitzatius i de funcionament dels projectes incorporant la perspectiva de gènera en tots els nivells de participació.
  • La creació a l’associació d’una comissió d’igualtat que vetllarà per la posada en pràctica exitosa del pla i mantindrà actualitzades les accions de sensibilització internes i les mesures preventives.
  • La importància de visibilitat tant interna com externa del pla.
  • La concreció de l’impacte intern i extern esperat.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook