Fupar

Fupar és una entitat d’economia social, sense ànim de lucre, referent a Terrassa i comarca, amb una experiència de més de 40 anys en l’acompanyament integral a la persona amb diversitat funcional, prioritàriament intel·lectual i del desenvolupament, amb necessitats de suport intermitent, limitat i extens de la comarca del Vallès Occidental i també de comarques limítrofes.

• FUPAR es projecta com una Organització líquida, sostenible, oberta a l’entorn, innovadora i de referència social, on es gaudeixen de projectes de futur compartits, orientats al desenvolupament integral de més de 340 persones amb diversitat funcional, prioritàriament intel·lectual i del desenvolupament, i a la transformació crítica de l’entorn social, polític i econòmic.

• Situem a les persones amb diversitat funcional en el centre del procés vital, oferint els suports psicopedagògics, ocupacionals i socials, de caràcter professionals i/o natural oportuns, sota criteris ètics, d’excel·lència, innovació i equitat.
Ens comprometem a:
• Integrar les necessitats i reptes de l’entorn en l’acció contínua
• Crear oportunitats professionals personalitzades
• Oferir serveis diürns d’acció terapèutica
• Promoure la formació inicial i contínua vinculada a la funció professional
• Facilitar processos de formació, orientació i inserció en entorns professionals inclusius
• Construir xarxes interdependents amb suports naturals.
• Crear, gestionar i difondre el coneixement amb d’altres entitats
• Generar projectes de Lleure, preferentment inclusius.
Oferir espais de formació i assessorament a les famílies i suports naturals.

Amb tot, oferim un ventall ampli de serveis i recursos adreçats a la persona:
• Centre Especial de Treball (CET) amb 6 itineraris d’inserció: àrea industrial de manipulats i termoenvasats, serveis mediambientals de jardineria i neteja, serveis d’impressió i estampació, rentatge de vehicles, centre de jardineria.
• Suport al treball mitjançant les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP)
• Serveis de formació, orientació i inserció a l’empresa mitjantçant el servei Impulsem
• Serveis d’acció terapèutica amb dos itineraris: Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)
• Servei de promoció de l’autonomia a través del Programa d’Autonomia a la Llar
• Servei de Lleure i Activitat Esportiva
• Orientació i acompanyament a l’entorn familiar i referent
• Programa EnXarxa’t de suport comunitari per a l’acció del voluntariat

Contacte:

FUNDACIÓ PRESIDENT AMAT ROUMENS – FUPAR
– CIF- G58049016
– Inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 199
– Campiones Olímpiques, 36 – 08225 Terrassa (Barcelona)
– Telf. 93 788 36 62 Fax: 93 789 00 28
– Horari de recepció: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook