El moviment veïnal va sorgir a Terrassa com a resposta al creixement descompensat que es va produir, sobretot urbanisticament, a partir dels anys 50 i 60 i a un moviment antifranquista. Tots dos estaven molt interrelacionats per la pròpia marginalitat davant de la llei i per la confluència d’interessos. A partir de la mort de Franco hi ha un boom de l’associacionisme que es deu al fet que són un dels canals més representatius de la població que existeixen i per tant s’utilitzen com a nacional, interpretant per tant les necessitats de la ciutadania.

Però amb la consolidació del sistema democràtic la representativitat ciutadana a través del moviment veïnal queda “deslegitimada” en gran Imagen de complementopart, ja que no troba la seva ubicació i pansa a ser una ombra de les lluites que es realitzen en altres esferes. És, llavors, quan s’inicia un procés amb alts i baixos en el qual no es troba una estructura que d’altres institucions, principalment partits polítics.

A principis dels 90 aquesta crisi es fa patent, i algunes associacions creuen que la Favt no és mitjà adequat per canalitzar les seves propostes, és en aquesta disjuntiva quan la Federació ha d’optar per la constitució d’unes estructures d’organització, de registre i de funcionament òptimes, és a dir crear una base estable a partir de la qual es puguin impulsar iniciatives.

Es va demostrar amb la gradual reintroducció de les diferents associacions ( que tampoc tenien un model alternatiu clar) que aquest treball era el que s’havia d’haver fet amb anterioritat, perquè és el que dóna força a qualsevol organització. En l’actualitat, la Favt ha trobat un punt d’estabilitat per poder encarar el futur amb major optimisme. La seva contínua restauració en la forma de funcionar (projecte telemàtic) i el seguiment de les iniciatives concretes de la ciutadania, no ha d’obviar que el veritable poder de la federació aquesta en la gent que ajuda i encamina els projectes per encarar un futur millor.

Dades de contacte:

FAV Terrassa
Pl.del Tint 4
Terrassa Barcelona/Spain 08224
937 89 13 97
comunicacio@favterrassa.org

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook