L’Eina SCCL és una cooperativa de inserció laboral que treballa per a la inclusió sociolaboral de les persones en risc d’exclusió, oferint un ampli ventall de serveis i activitats sense ànim de lucre. La nostra entitat neix a l’any 2007.

MISSIÓ

El nostre compromís social ens fa ésser conscients de les necessitats socials, cada cop més complexes i difícils d’atendre, que poden portar a les persones a situacions de precarietat socioeconòmica. Per això volem contribuir al desenvolupament social sostenible de les persones, entitats i territoris amb els que hi treballem.

OBJECTIUS DE L’ENTITAT

Des de l’Eina SCCL desenvolupem tres conjunts d’actuacions que pretenen:

– Afavorir la participació i implicació de la ciutadania i les seves entitats en la gestió del seu entorn i del seu territori

– Contribuir a la educació en valors de solidaritat, igualtat, convivència i respecte de les persones, amb especial èmfasis en els infants i joves

– Facilitar la inserció sociolaboral de les persones i famílies en risc d’exclusió social

VALORS

Transformació: Desitgem contribuir i esforçar-nos a millorar el nostre entorn, identificant les situacions d’injustícia o de desequilibri i comprometent-nos a aportar alguna cosa.
Educació en valors: La educació en valors com a principal eina de millora, educació que es construeix amb i des de la pràctica quotidiana, en multitud d’espais i moments de la nostra vida.
Participació: Aprendre a construir el futur entre tots i totes, des de la personalitat, els interessos, les habilitats i els coneixements de cadascú per decidir democràticament allò que volem millorar.
Proximitat: Treball amb i des del territori, l’entorn més proper i quotidià, el que conèixem amb el que ens sentim segurs i ens identifiquem, per aprofundir en ell i millorar-lo dia a dia
Confiança: En les persones i amb les persones, en les seves capacitats, il.lusions i expectatives, afavorint la seva relació i enriquiment mutu.
Iniciativa: Ser capaços de construir i ajudar a construïr nous projectes, capacitant les persones i potenciant les seves oportunitats, partint de les seves habilitats i els seus interessos.

ACTIVITATS

La nostra tasca es regeix pel principi de millora continuada, el que suposa un seguiment i avaluació continuada dels nostres serveis i una relació basada en la proximitat i la confiança amb les persones i entitats amb els que treballem.

Per tirar endavant aquestes iniciatives oferim un ampli ventall de serveis i activitats, organitzats en diferents àmbits:

Activitats educatives
Servei d’Acollida Matinal
Juga i aprèn: Programa d’activitats extraescolars
Escola Esportiva L’Eina
Casals (Estiu, Setembre, Hivern, Primavera) i colònies
Centres oberts
Acompanyaments sortides i excursions
Gestió Menjadors Escolars
Taller d’Estudi Assistit

Serveis Generals
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
Neteja i Auxiliar de la Llar
Neteja i manteniment d’Escales Comunitàries
Reformes i manteniments de la Llar
Neteges oficines i instal·lacions
Obres de Construcció, Reparació i Manteniment bàsic d’instal•lacions
Porteria i control d’accessos

Participació i associacionisme
Processos participatius
Formació i dinamització associativa
Gestió de centres cívics i socioculturals

info@einacooperativa.coop

Adreça
Pamplona, 21
08227 Terrassa
Barcelona

Telèfon
937 364 722 – 648 247 285

Horari d’oficina:
10:00 – 14:00
16:00 – 20:00

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook